Op deze pagina vind je onze openbare documenten, waaronder ons jaarverslag, het register Financiële belangen en beleggingen, het register Nevenfuncties van de leden van het bestuur en de Raad van Toezicht en het register Geschenken .

jaarverslag

In het jaarverslag is de jaarrekening van Ster en de verantwoording daarvan te vinden. Ons meest recente jaarverslag is te vinden op deze pagina

Register Financiële belangen en beleggingen

De Governancecode van de Publieke Omroep stelt dat er een openbaar register moet zijn waarin de leden van de Raad van Toezicht en het bestuur van Ster beleggingen of financiële belangen van henzelf of van hun partner bekendmaken. Hierbij gaat het om beleggingen of financiële belangen in sectorgerelateerde ondernemingen of in bedrijven waarmee Ster een zakelijke verhouding heeft. Hiervan zijn geen meldingen.

Register Nevenfuncties

Bestuur

De heer F. Volmer

 • Nevenfuncties uit hoofde van de functie:
  • Screenforce, voorzitter bestuur (onbezoldigd)
  • SKO, lid bestuur (onbezoldigd)
 • Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
  • WPG Uitgevers, lid raad van commissarissen (bezoldigd) en lid auditcommittee (bezoldigd)

Mevrouw C. Berkhout

 • Nevenfuncties uit hoofde van de functie:
  • Niet van toepassing
 • Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
  • Niet van toepassing

Raad van Toezicht

De heer H.N. Hagoort

 • Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
  • VO-raad, voorzitter (bezoldigd, vanaf februari 2022)
  • Hogeschool Windesheim, voorzitter college van bestuur (bezoldigd, tot en met januari 2022)
  • Groene Hart Ziekenhuis, lid raad van toezicht (bezoldigd)
  • Vereniging Hogescholen, lid bestuur (onbezoldigd, tot en met januari 2022)
  • Studielink, lid bestuur (onbezoldigd. tot en met januari 2022)
  • Stichting Windesheim Sportaccommodaties, lid bestuur (onbezoldigd, tot en met januari 2022)
  • Huis Algemeen Nut Studenten, lid bestuur (onbezoldigd, tot en met januari 2022)

Mevrouw P.E.C. Ancion-Kors

 • Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
  • PAK Advies, eigenaar
  • Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies, voorzitter bestuur (bezoldigd)
  • Stichting Geragscode Medische Hulpmiddelen (GMH), lid college van beroep (bezoldigd)
  • EMCC Global (Brussel), adviseur en voorzitter commissie van beroep inzake Global Code of Ethics (bezoldigd)

De heer W. Bontes

 • Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
  • Louwman Group, Chief Financial Officer (bezoldigd)
  • Koninklijke Jaarbeurs NV, lid raad van commissarissen (bezoldigd)
  • OV-Chipkaart, voorzitter arbitragecommissie (bezoldigd)
  • Bergman Medical Care, lid raad van commissarissen (bezoldigd) 

De heer A.E. Levi

 • Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
  • Hoogvliet Supermarkt, lid raad van commissarissen (bezoldigd, per september 2021)
  • VGZ, voorzitter raad van commissarissen (bezoldigd, tot en met juni 2021)
  • Griffon (moedermaatschappij Boerenbond/Petsplace), lid van raad van commissarissen (bezoldigd)
  • KNGF (Golfbond), lid hoofdbestuur (onbezoldigd)
  • Stichting Hethuis, penningmeester (onbezoldigd, tot en met december 2021)
  • Plan International nederland, lid raad van toezicht (onbezoldigd, vanaf 1 april 2021) 
  • Effie Jury, voorzitter (onbezoldigd)
  • Quooker, lid raad van commissarissen (bezoldigd, per 1 februari 2022)

Mevrouw A. Schrijver

 • Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
  • De Volksbank, Chief HR Officer (bezoldigd)

ROOSTER VAN AFTREDEN

RvT-functie Naam Datum benoeming Datum aftreden of herbenoeming1
Voorzitter H.N. Hagoort 1 maart 2021 28 februari 2025
Vicevoorzitter P.E.C. Ancion-Kors 1 maart 2021 28 februari 2025
Lid A.E. Levi 1 maart 2021 28 februari 2025
Lid A. Schrijver 1 maart 2021 28 februari 2025
Lid W. Bontes 1 maart 2021 28 februari 2025
Bestuursfunctie Naam Datum benoeming Datum aftreden of herbenoeming
Algemeen directeur F. Volmer 1 maart 2021  28 februari 2026
Financieel directeur C. Berkhout 1 november 2021 30 oktober 2026

1Vanwege een wijziging in de Mediawet is de governance van Ster per 1 maart 2021 gewijzigd in een RvT-model. Aangezien de leden van de nieuwe RvT op dezelfde datum zijn gestart zullen zij op basis van het huidige rooster van aftreden gelijktijdig aftreden of worden herbenoemd. Om te voorkomen dat te veel leden van de RvT in februari 2025 – zonder dat er vervanging is geregeld – gelijktijdig aftreden, zal de RvT in de zomer van 2024 bespreken welke leden zich beschikbaar zullen stellen voor herbenoeming. Voor eventuele aftredende leden zal tijdig vervanging worden gezocht, zodat de continuïteit in de samenstelling van de RvT gewaarborgd blijft.

Register Geschenken

2021

Ontvangen door de afdeling sales

Relatie 2 tickets voor '14 de Musical' Relatiegeschenk € 155,-

2020

Ontvangen door de afdeling marketing & communicatie

NPO Tickets Zapp Awards Relatiegeschenk
NPO 4 tickets voor het Checkpoint Theater (Zapp) Relatiegeschenk
Op uitnodiging van Ruigrok NetPanel Dagticket Nima Marketing Relatiegeschenk
Op uitnodiging van Ruigrok NetPanel Ticket Marketing Insights Event Relatiegeschenk

Meer over Ster

Jaarverslag

De plek voor nieuws, kennis en discussie over het transparante beleid van Ster

Veelgestelde vragen